Vi finns tillgängliga och har öppet som vanligt.
Om du känner dig frisk och inte har några symtom är du välkommen att besöka oss.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer rekommenderas du som är äldre
eller tillhör en annan riskgrupp att begränsa sociala kontakter.
Är du i behov av tandvård kan du känna dig trygg med att komma till oss.
Vi är en liten mottagning som ligger avskilt till.
I vårt väntrum finns bara våra patienter.
Parkering finns i närheten och du behöver inte ta någon hiss eftersom vi finns på markplan.
Vi följer som vanligt Socialstyrelsens riktlinjer om basala
hygienrutiner (SOSFS 2015:10)och nationella riktlinjer kring smittskydd.
Vi som arbetar här är friska och uppmanar personal och patienter som uppvisar förkylningssymtom
som hosta, feber, andningsbesvär (även lindriga besvär) att inte komma till kliniken.